Körutazás Jordániában kirándulással Jeruzsálembe

8 napos körutazás Jordániában

Egy ország, ahol számos, ókori és történelmi látnivaló, fantasztikus hangulat és csodás természeti tájak várják a turistákat. Ez a hely nem más, mint Jordánia. A Vörös-tenger és a Holt-tenger partján található titokzatos ország. Ismerja meg Jordánia történelmi, kulturális és természeti látványosságait.

FőoldalKözel-KeletJordániaAqabaKörutazás Jordániában

Alapár tartalmazza

Repülőjegyeket, a helyi autó­bu­szos közlekedést, a 7 éjszakai szál­lást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, igegenvezetőt a budapesti indulástól a budapesti érkezésig és a helyi idegenvezetéseket.

Alapár nem tartalmazza

Repülőtéri illetéket, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást, a kötelező belépődíjakat, fakultatív programokat és egyéb belépődíjakat (kötelezően fizetendő!), illetve a helyszínen fizetendő illetékeket. Kötelező borravalót. BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Hossz: 
8 nap
Szállás: 
szálloda
****

1. nap: Amman
Elutazás Ferihegyről a reggeli órákban, érkezés Am­man­ba kora délután. Autóbuszos vá­ros­né­zés Jor­dá­nia szépen karbantartott fő­vá­ro­sá­ban, szállás (2 éj).

2. nap: Jerash, Madaba, Nebo-hegy
Egész napos kirándulás Amman kör­nyé­kén. Az első megállónk Jerash, a kiváló álla­potban megma­radt romváros (erőd­falak, templomok, szín­házak, fürdők, hippo­drom, diadalív, 600 méter hosszú, hatalmas oszlo­pokkal sze­gé­lye­zett főutca stb.). Jerash a világ egyik legrégibb városa, virág­kora a Római Biro­dalom idő­sza­kában volt.
A déli órákban to­vább­uta­zás Mada­bába, a moza­ikok váro­sába. A város fő attrak­ciója az az 1500 éves mozaik­térkép a Szent György-templomban, mely a Szentföld fontos helyeit mutatja be.
Madaba után a szom­szé­dos Nebo-hegyre utazunk, ahonnan Mózes és a zsidó nép a hosszú siva­tagi vándorlás után megpil­lan­totta az ígéret földjét (nagy­szerű pano­ráma a Holt-tengerre, a Jordán folyó völgyére és tiszta időben még Jeruzsálemre is).

3. nap: Petra
Utazás a modern sivatagi autóúton Petrába, a titok­zatos rózsa­színű városba, a naba­teusok 2000 évvel ezelőtti fővá­rosába. A világ 7 csodája közé bevá­lasz­tott műem­lék­együttes vad­re­gé­nyes sivatagi környe­zetben talál­ható, meg­te­kin­té­se minden jordá­niai utazás csúcs­pontját jelenti. A romváros közös beba­ran­go­lása után az érdek­lő­dőknek marad idejük Petra egyik legran­gosabb látni­va­lója, az ún. „Kolostor” meg­te­kin­té­sé­re is, mely a többi épít­ménytől távolabb, egy hegy­tetőn talál­ható. (Lehe­tőség van a felme­ne­telre szamár­háton is.) Szállás Petrában (1 éj).

4. nap: Wadi Rum, Aqaba
Reggel to­vább­uta­zás déli irányba. Kirándulás Wadi Rumba, az ország egyik leg­ér­de­ke­sebb sivatagi tájegységébe (kü­lön­le­ges szikla­alak­za­tok). A völgy fölé magasodik az 1754 méter magas Jebel Rum, Jordánia leg­ma­ga­sabb hegycsúcsa. A látogatói központba való megérkezés után átszáll a csoport terepjárókba, és másfél órás ba­ran­go­lás következik a széles sivatagi völgyben (fotószünetekkel).
Délután érkezés a Vörös-tenger partján fekvő Aqa­bába, szabad program. Aqaba az ország egyetlen ten­ger­par­ti üdülőhelye. Kedvező fekvésének köszön­he­tően márciustól novemberig strandolásra több­nyire alkalmas az időjárás. A város üzleteiben óri­ási az árubőség és jó áron lehet vásárolni, hiszen vám­men­tes területről van szó. Szállás Aqabában (2 éj).

5. nap: Aqaba
Szabad program, pihenés a Vörös-tenger partján. Lehe­tőség üveg­fe­nekű hajóval kirán­dulást tenni a környező gyönyörű korall­zá­to­nyokhoz.

6. nap: Kerak vára, Hammamat Ma'in, Holt-tenger
Búcsú Aqabától, utazás észak felé. Késő délelőtt Kerak város impo­záns várát nézzük meg, amit a keresz­tes­lo­vagok emeltek a XII. században Jeru­zsálem védel­mére. Az erődhöz egy érdekes múzeum is tartozik.
A követ­kező prog­ramunk a világ egyik leglát­vá­nyo­sabb sivatagi oázisa, Hammamat Ma'in. Külön­leges élmény, ahogy a vege­táció nélküli sivatagi tájból megér­kezünk ebbe a léleg­zet­el­állító völgybe, ahol több mint 50 termál­vizes forrás fakad. Itt talál­ható Jordánia leg­ma­ga­sabb víze­sése. A lezú­duló meleg termálvíz alatt fürödni is lehet. A termé­szeti csoda meg­te­kin­té­sé­re fizetett belépődíj egyben fürdő­jegy is, utána zuha­nyo­zási le­he­tő­séget bizto­sí­tanak.
Késő délután érkezés a Holt-tengerhez, mely több mint 400 méterrel van a tenger szintje alatt (Földünk legmélyebb száraz­földi pontja). A nagyon magas sótar­ta­lomnak köszön­he­tően a vizen fekve (lebegve) akár újságot is lehet olvasni. Szállás a Holt-tengernél (2 éj).

7. nap: Holt-tenger / Jeruzsálem
Szabad program a Holt-tengernél. Lehetőség pihe­nésre, fürdésre a Holt-tengerben, illetve a szálloda meden­céiben. A szálloda wellness cent­ruma szá­mos szépé­szeti szolgál­tatást kínál. A Holt-ten­ger­ből származó só és iszap gyógy­ha­tását tudo­mányos kuta­tások igazolják, az innen származó készít­mények világ­hírűek.
Fakultatív program: Jeruzsálem
Egész napos kirándulás Jeruzsálembe, 3 világvallás szent váro­sába. Az Olajfák hegyéről csodálatos pano­rá­mában gyö­nyör­köd­he­tünk, majd a Getse­máné kert meg­te­kin­té­se után az óvárossal is­mer­ke­dünk (muzulmán és keresztény negyed, Via Dolorosa – a keresztút, Szent Sír bazilika, Jaffa kapu, zsidó negyed, Siratófal stb.).
.A fakultatív program ára: 26.900 Ft (belépődíjakkal, minimum 20 fő esetén. A program kevesebb jelent­kező esetén is megvalósulhat, viszont abban az eset­ben valamivel magasabb árra kell számítani.)
Figyelem: A határátlépéseknél kilépési illetéket kell fizetni mindkét ország esetében. A jordán illeték összege kb. 15 USD, az izraelié pedig kb. 5 USD.
Továbbá felhívjuk utasaink figyelmét arra is, hogy a jelenleg érvényben lévő jordán vízumszabályok miatt a jeruzsálemi kirándulásra legkésőbb indulás előtt 1 hónappal kell jelentkezni. A jeruzsálemi fakultatív prog­ram ezt követő lemondása esetén a (többszöri belé­pésre jogosító) ingyenes csoportos vízum helyett, térítés ellenében (egyszeri belépésre jogo­sító) egyéni vízum kerül kiállításra. Ennek mene­téről és díjáról irodánkban érdeklődhet.

8. nap: Holt-tenger
Pihenés a szál­lo­dá­ban, majd a déli órákban transz­fer a repülő­térre, elutazás Buda­pest­re. Érkezés Ferihegyre a késő esti órákban.

Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Fakultatív

Fakultatív program: Jeruzsálem
Egész napos kirándulás Jeruzsálembe, 3 világvallás szent váro­sába. Az Olajfák hegyéről csodálatos pano­rá­mában gyö­nyör­köd­he­tünk, majd a Getse­máné kert meg­te­kin­té­se után az óvárossal is­mer­ke­dünk (muzulmán és keresztény negyed, Via Dolorosa – a keresztút, Szent Sír bazilika, Jaffa kapu, zsidó negyed, Siratófal stb.).
A fakultatív program ára: 27.600 Ft (belépődíjakkal, minimum 20 fő esetén. A program kevesebb jelent­kező esetén is megvalósulhat, viszont abban az eset­ben valamivel magasabb árra kell számítani.)
Figyelem: A határátlépéseknél kilépési illetéket kell fizetni mindkét ország esetében. A jordán illeték összege kb. 18 USD, az izraelié pedig kb. 55 USD.
Továbbá felhívjuk utasaink figyelmét arra is, hogy a jelenleg érvényben lévő jordán vízumszabályok miatt a jeruzsálemi kirándulásra legkésőbb indulás előtt 1 hónappal kell jelentkezni. A jeruzsálemi fakultatív prog­ram ezt követő lemondása esetén a (többszöri belé­pésre jogosító) ingyenes csoportos vízum helyett, térítés ellenében (egyszeri belépésre jogo­sító) egyéni vízum kerül kiállításra. Ennek mene­téről és díjáról irodánkban érdeklődhet.

Pénzügyek
Alapár tartalmazza: 

Repülőjegyeket, a helyi autó­bu­szos közlekedést, a 7 éjszakai szál­lást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, igegenvezetőt a budapesti indulástól a budapesti érkezésig és a helyi idegenvezetéseket.

Alapár nem tartalmazza: 

Repülőtéri illetéket, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást, a kötelező belépődíjakat, fakultatív programokat és egyéb belépődíjakat (kötelezően fizetendő!), illetve a helyszínen fizetendő illetékeket. Kötelező borravalót. BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték.
Belépődíjak 34.500 Ft (jelentkezéskor fizetendő) (Megjegyzés: a jordán belépődíjak közül Petráé rendkívül drága!)
Borravaló
BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!
 

Helyszíni költségek leírása: 

Baksis: Számítsanak rá, hogy a helyiek elvárják a borravalót, melynek összege összesen kb. 30 USD utasonként.
Figyelem fakultatív program esetén: A határát­lé­pé­seknél kilé­pési illetéket kell fizetni mindkét ország esetében. A jordán illeték össze­ge kb. 18 USD, az izra­elié pedig kb. 50 USD.

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Induláshoz képest egy hónapon belüli foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyebek
Kiutazás: 

Menetrend szerinti repülőjáratokkal, bécsi átszállással. Jordániában légkondicionált autóbusszal.

Szállás: 

6 éjszaka 4 csillagos szállodákban, 1 éjszaka Petrában pedig egy 5 csillagos szállodában, kétágyas, fürdőszobás szobákban.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében igényelhető.

Étkezés: 
A részvételi díj félpanziós ellátást tartalmaz (büfé jellegű reggeli és vacsora).
Időjárás: 
Késő ősszel és kora tavasszal Jordánia legnagyobb részén 20-25 °C körüli nappali csúcshőmérsékletek jellemzőek, de estére lehűlhet a levegő. Az esőnek kisebb az esélye, mint nálunk. A Holt-tengernél és Aqabában melegebb idő várható, akár a 30 °C-ot is elérheti (esetleg meghaladhatja) a hőmérséklet. Aqaba éghajlata már sivatagi, így ott minimális az eső valószínűsége.
Vízum: 
A Jordániába való belépéshez vízum szükséges a magyar állampolgároknak. Csoportok számára jelenleg ingyenes a vízumügyintézés, melyet irodánk bonyolít. Ehhez mindössze az útlevél adataira lesz szükségünk. Az útlevélnek az országból való kilépéstől számítva még minimum 6 hónapig érvényesnek kell lennie. Izraelbe nem szükséges vízum.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Kötelező védőoltást nem írnak elő a hatóságok, azonban a Hepatitis A és esetleg a hastífusz elleni védőoltás javasolt. Jó szolgálatot tehet valamilyen szúnyogriasztó készítmény, illetve gyógyszer az esetleges hasmenéses megbetegedések kezelésére. Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!