Nagy írországi körutazás

11 napos körutazás a Saragd szigeten

Vigyázat: aki életében egyszer eljutott ide, az örökre az Ír-sziget rabja lesz - kivéve persze, ha ellen tud állni a gyönyörű tájaknak, a barátságos embereknek és az emberléptékű élettempónak, vagy ha ki nem állhatja, ha néha jól bőrig ázik. Méretéhez képest az Ír-sziget annyi látnivalót kínál a turistáknak, hogy az már szinte csalás - nem véletlen, hogy a sziget egyik legvirágzóbb iparága a turizmus. Az ide látogatók legtöbbjét a csodálatos táj vonzza, melynek változatosságát sok nagyobb ország is megirigyelhetné.

FőoldalEurópaEgyesült KirályságÉszak-ÍrországBelfastNagy írországi körutazás

Alapár tartalmazza

A repülőjegyet, a helyi autóbuszt, a 10 éjszakai szállást fél­pan­zi­óval, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat és az idegenvezetést.

Alapár nem tartalmazza

Repülőtéri illetéket, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást, belépőket.

Hossz: 
11 nap
Szállás: 
szálloda
***

1. nap: Dublin
Elutazás Ferihegyről Dublinba közvetlen járattal. A délu­táni érke­zést köve­tően buszos vá­ros­né­zés, melynek során ellá­to­gatunk az ír főváros egyik leg­je­len­tő­sebb temp­lomához, a Szent Patrik-ka­ted­rá­lishoz is. Szállás Dublin kör­nyé­kén (2 éj).

2. nap: Glendalough, Powerscourt park, Dublin
Kirándulás a Dublintól délre fekvő Wicklow megyébe. Utazás a gyönyörű fekvésű Glendalough-ba, ahol egy VI. századi kora keresztény kolos­tor­te­le­pülés romjai látha­tóak. A Szt. Kevin által alapított kolostor a korai közép­korban Európa egyik leg­is­mer­tebb egyházi és okta­tási központja volt. Ezután a Powerscourt parkot nézzük meg (Írország leg­szebb kas­tély­parkjának tartják), majd vissza­uta­zás Dub­linba, lá­to­ga­tás a Guinness sörfőzde múzeumában.

3. nap: Dublin, Monasterboice, Belfast
Délelőtt a városnézés folytatása gyalogosan Írország hangulatos fővárosában (O'Connell utca, Georgiánus negyed, Szentháromság kollégium a Kells-i könyvvel, mely a korai kereszténység legszebb műalkotásai közé tartozik stb.).
Továbbutazás Észak-Írország irányába. Útközben látogatás Monasterboice-ban, Írország egyik legérdekesebb kora keresztény emlékhelyénél, melynek legnagyobb kincse a két hatalmas, bibliai jelenetekkel telefaragott óír kereszt. Délután ismerkedés Belfasttal, Észak-Írország fővárosával. Szállás Belfast központjában (1 éj).

4. nap: Antrim tengerpartja, függőhíd, Giant's Causeway (Óriás útja), Dunluce vára
Utazás Antrim megyében, az Ír-sziget egyik legszebb tengerpartját érintve. Pihenő a romantikus Carrick-a-Rede kötélhídnál, mely a szárazföldet egy kis sziklaszigettel köti össze (tériszonyosoknak az átkelés nem ajánlott). Továbbutazás Észak-Írország világhírű természeti látványosságához, az Óriás útjának nevezett, tengerbe futó bazaltoszlopokhoz (közel 40.000 sokszög alakú oszlop). A következő programunk a tenger feletti sziklán egyensúlyozó Dunluce vár látványos romjainak megtekintése. Szállás Derry környékén (1 éj).

5. nap: Derry, Grianan of Aileach, Ulster Múzeum és Skanzen, Donegal vára, Sligo
Derry tör­té­nel­mi város­köz­pont­jának meg­te­kin­té­se, majd a Grianan of Aileach meg­te­kin­té­se követ­kezik. A hatalmas, kerek alap­rajzú kőépít­ményből (amely az ősi időkben való­szí­nű­leg temp­lomként működött) csoda­szép pano­ráma nyílik a környező ír tájra. 
Ezután lá­to­ga­tás az Ulster Múzeumban. A XVIII. és XIX. században a nagy szegénység miatt több százezer ír vándo­rolt ki Ameri­kába erről a vidékről. A skanzen az ő törté­ne­tüket eleve­níti fel látvá­nyosan bemu­tatva az akkori írek minden­nap­jait, a kiván­dorlók viszon­tag­ságos útját, vala­mint bepil­lan­tást enged az Újvi­lágba emigrált emberek ottani életébe. 
Délután búcsú Észak-Írországtól, átkelés az Ír Köztár­sa­ságba, majd lá­to­ga­tás Donegal városka XV. században épült várában. To­vább­uta­zás a pezsgő utcáiról híres Sligóba, itt rövid séta, majd a szálloda szobáinak elfoglalása (1 éj).

6. nap: Westport, Connemara, Kylemore-apátság, Galway
Utazás Írország nyugati tengerpartjára. Séta Westport váro­sában, majd utunkat a Connemara nevű festői vidéken keresztül foly­tatjuk (ír vadnyugat). Írország leg­szebb tájai közé tartozik ez a terület, melynek jel­lem­zői a kisebb-nagyobb hegyek, a gyors­fo­lyású fo­lyók, a szép tavak, a csendes, homokos tenger­öblök, a birka­nyájak, a kőfalak, az apró farmok, a nád­te­tős házak. Láto­gatás a Pollacappul-tó partján roman­tikus környe­zetben felé­pített Kylemore-apát­ság­ban. Innen Írország egyik legiz­gal­masabb vá­ro­sába, Gal­way-be utazunk. A közös séta után a szál­lo­dai szo­bák elfog­lalása Galway-ben vagy kör­nyé­kén. (1 éj).

7. nap: Burren, Moher sziklái, Bunratty (vár, skanzen)
Utazás egy különös karsztvidéken keresztül (Burren). Hold­béli táj ez érdekes kőalak­za­tokkal és megdöb­ben­tően válto­zatos növény­világgal (2000 féle ritka növényfaj, köztük sark­vi­déki, alpesi és szub­tró­pusi növé­nyek, virágok). A kö­vet­ke­ző prog­ramunk Írország talán legnagy­sze­rűbb termé­szeti látvá­nyos­sága: Moher sziklái. Ez egy 8 km hosszú, majdnem függő­leges szik­lafal, mely 200 méter magasan tornyosul az Atlanti-óceán fölé. Délután lá­to­ga­tás a Limerick melletti Bunratty-várkastélyban. Lehe­tőség a mellette talál­ható szabad­téri néprajzi múzeum (skanzen) meg­te­kin­té­sé­re is, ahol ízelítőt kapunk abból, hogy milyen volt az élet Íror­szágban az elmúlt évszá­za­dokban. Szállás Killarney-ben vagy kör­nyé­kén (2 éj).

8. nap: Muckross-kastély, Kerry-gyűrű
Délelőtt a Muckross-kastély és látvá­nyos parkjának meg­te­kin­té­se a Killarney környéki tóvi­déken, majd kirán­dulás a Kerry-gyűrűn, mely Írország délnyu­gati part­vi­dé­kének egy nagy félszi­getét járja körül, és a Brit-szigetek egyik leg­szebb pano­rá­ma­út­jának szá­mít. A hegyek, völgyek, tavak és a vad­re­gé­nyes tenger­part hatását fokozza a dús vege­táció, mely a Golf-áramlás rend­kívül erős hatá­sának köszönhető.

9. nap: Kinsale, Midleton (Ír Whiskey Múzeuma), Cobh, Cork
Utazás Írország egyik legbájosabb kisváro­sába, a ten­ger­par­ti Kinsale-be (medi­terrán hangulat, zegzugos utcácskák). A kö­vet­ke­ző programunk a Cork melletti Midletonban az Ír Whiskey Múze­umának meg­te­kin­té­se, ahol egy audio­vi­zuális show kere­tében mutatják be a turis­táknak az ír whiskey törté­netét és készí­té­sének módját. Termé­sze­tesen kóstoló is tartozik a prog­ramhoz. Délután is­mer­ke­dés Cobh váro­sával (látvá­nyos ka­ted­rá­lis). Cobh kikö­tője volt az Atlanti-óceánon átkelő hajóknak az utolsó megál­lója (3 millió ír innen vándo­rolt ki Ameri­kába és a Titanic is innen indult utolsó útjára). Érkezés Corkba, Íror­szág második leg­na­gyobb váro­sába késő délután. Corkot kul­tu­rá­lis pezs­gése teszi igazán vonzóvá. Is­mer­ke­dés a han­gu­la­tos belvá­rossal, majd a szállodai szobák elfog­lalása Cork kör­nyé­kén (1 éj).

10. nap: Cashel sziklája, Kilkenny, Dublin
Utazás Cashel sziklájához, írország Akropoliszához. A 60 m magas sziklán található épületegyüttes 1000 évvel ezelőtt királyi székhely volt. Mára a nagyszerű romok maradtak meg (kerek torony, katedrális, Cormac-kápolna, érseki palota, Szt. Patrik keresztje). Továbbutazás Kilkenny-be, amely Írország leginkább középkori hangulatot árasztó városa. Városnézés, majd elutazás az ír fővárosba. Szállás Dublinban vagy környékén (1 éj).

11. nap:
Kora reggel transzfer a repülőtérre. Elutazás Dub­lin­ból Buda­pest­re, érkezés a délelőtti órákban.

Pénzügyek
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyet, a helyi autóbuszt, a 10 éjszakai szállást fél­pan­zi­óval, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat és az idegenvezetést.

Alapár nem tartalmazza: 

Repülőtéri illetéket, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást, belépőket.

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték.
Belépők
BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Induláshoz képest egy hónapon belüli foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyebek
Kiutazás: 

Repülőgéppel Budapesttől Dublinig és vissza közvetlen járattal. Írországban jó minőségű, korszerű autóbusszal.

Szállás: 

10 éjszaka 3-4 csillagos szállodákban, kétágyas, fürdőszobás szobákban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj félpanziós ellátást tartalmaz (bőséges ír reggeli, vacsora).
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal utazhatnak.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!