Körutazás Angliában és Skóciában

11 napos körutazás autóbusszal és hajóval

Körutazás Angliában és Skóciában: Smaragzöld mezők, bíborszínű hangával borított dombok, legelésző birkanyájak, csillogó tavak, meseszép várak és kastélyok. Ez Skócia, meg persze skótkockás szoknyába öltözött férfiak, dudazene és aranyló skót whisky… A Brit sziget északi részén fekvő ország karaktere, hangulata eltéveszthetetlen. Edinburgh királyi vára, a régi kastélyok, erődök és romos apátságok hosszú és mozgalmas múltról mesélnek. Skócia híres még kelta emlékeiről, a Felföld meseszép tájairól és Loch Ness turistacsalogató szörnyéről is…

FőoldalEurópaEgyesült KirályságAngliaLondonKörutazás Angliában és Skóciában

Alapár tartalmazza

Az autóbuszos uta­zást, a kompátkelést Angliába és a vissza­uta­zást a Csatorna Alagúton, a 10 éjszakai szál­lást, 9 reggelit, 8 vacsorát, az útlemondási biz­to­sítást, a felsorolt programokat és az ide­gen­ve­ze­tést

Alapár nem tartalmazza

Baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást, belépődíjakat.

Hossz: 
11 nap
Szállás: 
szálloda

1. nap:
Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Linz – Nürnberg út­vo­na­lon. Szállás Németországban, a Rajna-vidéken (1 éj).

2. nap: Antwerpen
Utazás az Aachen – Antwerpen – Rotterdam út­vo­na­lon. Útközben megálló Antwerpenben, közös séta a leg­fon­to­sabb ne­ve­ze­tes­sé­gek­hez: gyönyörű ka­ted­rá­lis és főtér, húscsarnok, Schelde-part, vár stb. Az esti órákban beha­józás, majd utazás az Északi-tengeren, Anglia keleti partjai mentén. Éjszaka a hajón, két­ágyas, für­dő­szo­bás kabinokban (1 éj).

3. nap: Hadrianus fala, Jedburgh, Abbotsford kastély
Érkezés az angliai Kingston upon Hull város kikö­tő­jébe a reggeli órákban, majd to­vább­uta­zás autó­busszal a vi­lág­örök­séghez tartozó Hadrianus falához. A falat a rómaiak építették 120 km hosszú­ságban a sziget teljes széles­sé­gében a barbár kelta törzsek elleni véde­ke­zésül. Jó álla­potban lévő marad­ványai Nagy-Britannia leg­je­len­tő­sebb római-kori emlékét jelentik (UNESCO vi­lág­örök­ség). To­vább­uta­zás Skó­ciá­ba, pihenő egy bájos kis­vá­rosban, Jed­burgh-ban (XII. századi apátság látvá­nyos romjai). 
A kö­vet­ke­ző programunk a Melrose városka melletti Abbotsford kastély festői szép­ségű kertjének és belső termeinek meg­te­kin­té­se. Itt töltötte életének utolsó éveit a világhírű skót író, Sir Walter Scott. 
Szállás Közép-Skóciában (3 éj).

4. nap: Culross, Edinburgh
Kora délelőtt egy órás séta egy ódon hangu­latú város­kában, Culrossban, melynek épületei a késő kö­zép­ko­ri Skóciát idézik. Ezután vá­ros­né­zés Edinburgh-ban, Skócia főváro­sában: a kö­zép­ko­ri óváros a St. Giles-ka­ted­rá­lissal, a város szíve – a Princes Street, a XVIII. századi (György-korabeli) szép terek, a Calton hegy pazar pano­rámát nyújtó kilá­tója stb. Edinburgh-t sokan Európa egyik leg­szebb váro­sának tartják, és valóban kevés városban ötvö­ződnek ilyen nagy­sze­rűen a termé­szeti adott­ságok az ember alkotta látvá­nyos­sá­gokkal. A vá­ros­né­zés után lehe­tő­ség mú­zeu­mok közös meg­te­kin­té­sé­re (Skót Whisky Múzeuma, Királyi Vár a skót koro­názási jelvé­nyekkel, Skót Nemzeti Galéria).

5. nap: Skót-felvidék, Blair kastély, Loch Ness, Fort Augustus, Glen Coe
Kirándulás a romantikus Skót-felvidékre. Az út végcélja a Loch Ness-i tó. A prog­ramban szerepel: Blair kastélya (az egyik leg­szebb kastély Skóciában) és Urquhart vára a tóparton, ahonnan a legtöbben szokták figyelni a szörny felbuk­ka­nását. Ezután pihenő egy han­gu­la­tos város­kában, Fort Augus­tus­ban, a Kaledóniai-csatorna kü­lön­le­ges zsilip­rend­sze­rének meg­te­kin­té­se. Késő délután vissza­uta­zás a szál­lo­dához egy látvá­nyos út­vo­na­lon, a vad­re­gé­nyes Glen Coe völgyön keresztül.

6. nap: Gretna Green, York
Utazás Észak-Anglia leg­szebbnek tartott váro­sába, Yorkba. Útközben is­mer­ke­dés a híres Gretna Green-i kovács­mű­hellyel a skót-angol határ skót oldalán. Yorkban a hatalmas ka­ted­rá­lis meg­te­kin­té­se, séta a városban, majd szabad program. Lehe­tőség a látvá­nyos Viking Múzeum meglá­to­ga­tására. Szállás York kör­nyé­kén (1 éj).

7. nap: Cambridge, Duxford
Utazás Cambridge-be, Anglia híres egyetemi váro­sába. A leg­ér­de­ke­sebb college-ok meg­te­kin­té­se (King's College a világ­hírű kápol­nájával, St. John's College a Sóhajok hídjával). Délután szabad prog­ram, ajánljuk a puntolást a Cam folyón, mely minden cambridge-i lá­to­ga­tásnak szinte köte­lező része. Lehe­tőség a duxfordi Repülési Múzeum meg­lá­to­ga­tására is. Szállás London kör­nyé­kén (3 éj).

8. nap: London
5-6 órás autó­buszos és gyalogos vá­ros­né­zés Londonban (Tower-híd, a City felhő­kar­co­lói, Szent Pál-szé­kes­egy­ház, Oxford street, Hyde-park, Buck­ing­ham-palota, Piccadilly, Trafalgar tér, Par­la­ment, Westminster-apátság stb.). A vá­ros­né­zés után ma­rad sza­bad­idő London egyéni felfe­de­zé­sére, illet­ve lehe­tő­ség fakultatív hajó­ki­rán­du­lásra a Temzén, ahova idegen­ve­zetőnk is elkíséri az ér­dek­lő­dő­ket.

9. nap: Windsor, London
Délelőtt az angol királyi család nyári rezi­den­ciájának, a hatalmas Windsori kastélynak a meg­te­kin­té­se (gaz­dagon díszített lakosz­tályok). Délután szabad program Londonban, illetve a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­zetője segít­sé­gével lehe­tő­ség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meglá­to­ga­tására (pl. British Museum, National Gallery stb.).

10. nap: Canterbury, Csalagút
Délelőtt utazás Canterburybe, az anglikán egyház központ­jába, Anglia egyik leg­szebb kisváro­sába. A mo­nu­men­tá­lis ka­ted­rá­lis meg­te­kin­té­se, majd is­mer­ke­dés a várossal. A kora délu­táni órákban a Csatorna Alagúton átkelés a konti­nensre. Utazás a Calais – Bruges – Brüsszel – Aachen út­vo­na­lon a Rajna-vidéki tran­zit­szál­láshoz (1 éj).

11. nap:
Hazautazás a Frankfurt – Nürnberg – Linz – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a 8-9. napokon a múzeumok nyitvatartásának függvényében felcserélődhet.

Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Pénzügyek
Alapár tartalmazza: 

Az autóbuszos uta­zást, a kompátkelést Angliába és a vissza­uta­zást a Csatorna Alagúton, a 10 éjszakai szál­lást, 9 reggelit, 8 vacsorát, az útlemondási biz­to­sítást, a felsorolt programokat és az ide­gen­ve­ze­tést

Alapár nem tartalmazza: 

Baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást, belépődíjakat.

Kötelező költségek: 

BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!
Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Abbotsford GBP 9,40
Edinburgh vár GBP 18,50
Skót Whisky Múzeuma GBP 16,-
Nemzeti Galéria ingyenes
Blair kastélya GBP 10,15
Urquhart vára GBP 9,-
York Viking Múzeum GBP 8,-
katedrális GBP 8,50
Cambridge King's College GBP 9,-
St. John’s College GBP 10,-
Duxford Repülési Múzeum GBP 20,-
London Westminster-apátság GBP 22,-
Szt. Pál-székesegyház GBP 17,-
hajókirándulás a Temzén (retúr) kb. GBP 12,75
British Museum ingyenes
National Gallery ingyenes
Windsor kastély GBP 20,20
Canterbury katedrális GBP 11,50
Figyelem: nyugdíjas kedvezmény (15-20%) majdnem mindenhol van!

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Induláshoz képest egy hónapon belüli foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyebek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

9 éj­sza­ka jó középkategóriás szál­lo­dák­ban, két­ágyas, fürdő­szo­bás szobákban; 1 éj­sza­ka oda­útban a hajón, kétágyas, fürdő­szo­bás belső kabinokban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
Félpanzió (bőséges büfé- vagy angol reggeli, vacsora). Figyelem: 1. Odaútban a hajón történő utazás alatt (a 2. nap estéjétől a 3. nap reggeléig) a részvételi díj nem tartalmaz étkezést. A hajó éttermében természetesen lesz lehetőség vacsorázni, illetve reggelizni. 2. Visszaútban a németországi tranzitszálláson nincs vacsora, mert az időeltolódás miatt elképzelhető, hogy 21 óra után ér oda a csoport. Egy autópálya melletti étteremben lesz lehetőség vacsorázni.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal utazhatnak.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!