Klasszikus Görög körutazás

9 napos buszos körutazás Görögországban

Görögország turizmusa a szigetekben gazdag, mediterrán tengerpartokon, a kultúrtörténeti (főleg ókori) kultúrán, illetve újabban a görögországi hegyvidékeken alapszik. Klasszikus körutazásra invitáluk: Korintoszi-csatorna, Spárta, Olümpia, Mükéné, Meteorak, Sziklakolostorok. Görögország nevezetes történelmi helyszíneit látogatjuk meg... Ott állhatunk, ahol annak idején Leonidász király és egy maroknyi spártai katona nézett farkasszemet Xerxész túlerőben lévő perzsa seregével... Delphoiban jósolnak nekünk, ha kíváncsiak vagyunk, mi vár ránk...

FőoldalEurópaGörögországÉszak-GörögországThessalonikiKlasszikus Görög körutazás

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a 8 éjszakai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést.

Alapár nem tartalmazza

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás, belépőjegyek, fakultatív programok árát.

Hossz: 
9 nap
Szállás: 
szálloda
***

1. nap:
Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 4.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 5.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Kecskemét – Szeged – Újvidék – Belgrád – Niš – Kumanovo út­vo­na­lon. Szállás Macedóniában (1 éj).

2. nap: Tempé-völgy, Thermopülai-szoros
Átkelés Görögországba, utazás Athén irányába. Útközben séta a vad­re­gé­nyes Tempé-völgyben (Aphrodité forrás, szikla­kápolna), valamint pihenő az ókor egyik leghí­resebb csatá­jának szín­helyén, a Thermopülai-szorosnál (Leonidász király szobra, spártai katonák sírfeli­rata). Szállás Athénban, a város­központ közelében (3 éj).

3. nap: Hydra, Porosz, Aegina szigetei
Szabad program Athénban.
Fakultatív program: Egész napos kirándulás hajóval 3 gyönyörű szigetre – Hydrára, Poroszra és Aeginára.
A fakultatív program ára: 14.500 Ft – transz­ferrel, büfé­ebéddel, folklór prog­rammal (ga­ran­tált indulás).

4. nap: Athén, Szunion
Délelőtt autó­buszos vá­ros­né­zés Athénban (őrségváltás, akadémia, egyetem, Olimpiai Stadion, Zeusz-temp­lom, Hadriánusz-kapu stb.). Közös séta az Akropo­liszon, majd az Akro­polisz Múzeum meg­te­kin­té­se. Ezután lehe­tő­ség egyéni ba­ran­go­lásra a Plaka teker­vényes utcáin. Késő délután kirán­dulás Szunionba egy gyönyörű ten­ger­par­ti úton. Az Attika-félsziget legdé­libb pontján lévő ókori Poszeidon-temp­lom meg­te­kin­té­se.

5. nap: Korinthoszi-csatorna, Epidaurosz, Nafplion, Mükéné
Utazás a Peloponnészoszi-félszigetre. Útközben pihenő a Korinthoszi-csatornánál, melynek terve­zé­sében magyar mérnökök is közre­mű­ködtek. Délelőtt lá­to­ga­tás az Epidauroszi színházban (az ókori Görög­ország legjobb álla­potban fenn­maradt szín­háza), kiváló akusz­tikája elkáp­ráz­tatja a turis­tákat. Ezután rövid séta Nafplionban. Görög­ország egyik leghan­gu­la­tosabb városa egy hatalmas velencei erőd lábánál fek­szik. Délután is­mer­ke­dés Mükéné romjaival és Európa egyik legő­sibb civili­zá­ció­jával (Átreusz kincses­háza, Orosz­lános kapu, fellegvár, múzeum stb.), majd to­vább­uta­zás a Pelopon­nészosz szép tájain keresztül az olümpiai szállodába (1 éj).

6. nap: Olümpia, Delphoi
Délelőtt lá­to­ga­tás az ásatási területen, az ókori olimpiai játékok hely­színén, majd Olümpia nagy­szerű múze­umának meg­te­kin­té­se követ­kezik. A múzeum leg­ér­té­ke­sebb kincse a világ­hírű Hermész-szobor.
To­vább­uta­zás Patrasz irányába. Átkelés Európa egyik leg­na­gyobb hídján, mely a Pelopon­nészoszi-félszi­getet köti össze Közép-Görögor­szággal (fotó­szünet). A Korinthoszi-öböl menti pano­rá­ma­úton érke­zünk Delphoiba a délutáni órákban. Delphoi, az ókori Görög­ország első számú jóshelye csodá­latos környe­zetben fekszik. A Parnasszosz-hegységben talál­ható szentély­együttes az ókori emberek képze­le­tében a világ közepét jelen­tette. Az ásatási terület meg­te­kin­té­se után a szállodai szobák elfog­la­lása Delphoi kör­nyé­kén, a ten­ger­parton (1 éj).

7. nap: Delphoi, Meteorák
Kora délelőtt Delphoi múzeumát nézzük meg (Görög­ország egyik leggaz­da­gabb múze­uma), majd utazás a Lamia – Karditsa út­vo­na­lon a Mete­orák szikla­ko­los­to­raihoz. A hatalmas sziklák tete­jére épült bizánci kolos­torok közül lehe­tő­ség lega­lább egy meglá­to­ga­tá­sára. Több fotó­szünet után to­vább­uta­zás az Olümposzi Riviérára, szállás (2 éj).

8. nap: Thesszaloniki, Olümposz-hegység
Délelőtt is­mer­ke­dés Thesszalonikivel. Közös séta a leg­fon­to­sabb ne­ve­ze­tes­sé­gek­hez (Fehér torony, Galerius diadalíve, Szt. György-rotunda, Szt. Demeter-bazilika stb.), majd rövid szabad program Görög­ország második leg­na­gyobb váro­sában.
Délután könnyű, kellemes séta az Olümposz-hegység sziklái között. Az Olümposz Görög­ország leg­ma­ga­sabb hegysége, az ókori görögök hite szerint az istenek lakhe­lyéül szolgált. 
Figyelem: A déli órákban az autó­busz vissza­megy a szállo­dába, tehát ezen a napon lehe­tő­ség van arra, hogy valaki csak az egyik prog­ramon vegyen részt, a másik fél napot pedig ten­ger­par­ti pihenéssel töltse.

9. nap:
Hazautazás a Kumanovo – Niš – Belgrád – Újvidék – Szeged – Kecskemét út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Fakultatív

Fakultatív program: Egész napos kirán­dulás hajóval 3 gyönyörű szigetre – Aeginára, Poroszra, Hydrára.
A fakultatív program ára: 14.500 Ft – transzferrel, ebéddel, folklór prog­rammal (garantált indulás).

Pénzügyek
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a 8 éjszakai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést.

Alapár nem tartalmazza: 

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás, belépőjegyek, fakultatív programok árát.

Kötelező költségek: 

BBP biztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Athén kombinált jegy EUR 20,-
Akropolisz Múzeum EUR 5,-
Meteorák kolostoronként EUR 3,-
Delphoi ásatások + múzeum EUR 12,-
Szunion Poszeidon-templom EUR 8,-
Epidaurosz színház EUR 12,-
Mükéné fellegvár EUR 12,-
Olümpia ásatások + múzeum EUR 12,-

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyebek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­auto­mata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

8 éj­sza­ka 3-4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, pót­ágyaz­ható, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében igényelhető.

Étkezés: 
A részvételi díj reggelis ellátást tartalmaz. Félpanziós ellátás felár ellenében kérhető.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.

Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy kiskorúak szülő nélküli utazása esetén közjegyző által hite­lesített, hiva­talos angol fordí­tással ellátott magyar nyelvű szülői hozzá­já­ruló nyilat­ko­zatot kérhetnek a határon. 
Az EU tagor­szá­gainak állam­pol­gárai érvényes, új típusú (kártyás) személy­azo­nosító iga­zol­vánnyal vagy útle­véllel léphetnek be Gö­rög­or­szág­ba, illetve Szerbiába és Macedóniába.

Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!