A Bodeni-tótól a Fekete-erdőig

8 napos buszos körutazás Dél-Németországban

Németország délnyugati tartományába, Baden-Württembergbe kalauzoljuk utasainkat. Nem vélet­le­nül lett ez a vidék Németország egyik fő üdülő­öve­zete. Turisztikai attrakciókban a többi 15 német tartomány közül egyedül Bajorország versenyezhet vele. A tartomány fő vonzerejét a Fekete-erdő szép tájai, a romantikus mesevárak, a Bodeni-tó kör­nyé­ké­nek elbűvölő kisvárosai jelentik és mindezeket megkoronázza néhány világhírű nevezetesség, mint például Mainau virágszigete, az Európa-park vagy Ludwigsburg pompás barokk kastélya.

FőoldalEurópaNémetországUlmA Bodeni-tótól a Fekete-erdőig

Alapár tartalmazza

Az autóbuszos utazást, a kompátkelést a Bodeni-tavon, a 7 éjszakai szállást félpanzióval, az útlemondási biztosítást, az idegenvezetést és a felsorolt programokat.

Alapár nem tartalmazza

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, és a belépődíjakat.

Hossz: 
8 nap
Szállás: 
szálloda
***

1. nap: Weingarten
Elutazás Szé­kes­fe­hér­vár­ról a Piac téri parko­lóból reggel 4.15-kor. Bu­da­pest­ről az autóbusz 5.30-kor indul a Déli pálya­ud­var­tól. Utazás a Tata­bánya – Győr – Hegyes­halom – Bécs – Linz – München – Memmin­gen – Weingarten út­vo­na­lon. A Bodeni-tótól északra fekvő kisváros nagy ne­ve­zetes­sé­ge a hatalmas bazi­lika, mely Német­ország leg­na­gyobb barokk korban épült temploma. A bazilika meg­te­kin­té­se után to­vább­uta­zás a Bodeni-tóhoz, szállás Fried­richs­hafen központjában (3 éj).

2. nap: Konstanz, Reichenau szigete, Mainau-virágsziget, Birnau
Kora délelőtt kompátkelés a Bodeni-tavon (kb. 20 perces hajózás), majd is­mer­ke­dés Konstanzcal, a Bodeni-tó vidé­kének leg­na­gyobb váro­sával. Az ősi törté­nelmi óváros a tó déli oldalán szinte beéke­lődik Svájc terü­letébe. To­vább­uta­zás Reichenau szigetére, az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó kora román Szent György apát­sági templom meg­te­kin­té­se.
A délután jelentős részét Mainau szigetén töltjük. A 45 hektáros sziget tulaj­don­kép­pen egy hatalmas park (medi­terrán növényzet, színpompás virágok, pillan­góház, pálmaház stb.). Vissza­útban a szállo­dához láto­gatás Birnau gyönyörű barokk zarán­dok­temp­lo­mában, mely magá­nyosan áll a Bodeni-tó feletti szőlős­kertek közepén.

3. nap: Meersburg, Friedrichshafen, Lindau
Délelőtt ba­ran­go­lás Meersburgban, Német­ország egyik legfes­tőibb kisvá­ro­sában. Meersburg ódon favázas házai a Bodeni-tó mellett a késő közép­korba viszik vissza a láto­gatókat. Lehetőség a vármúzeum meg­te­kin­té­sé­re is.
A kora délutáni órákban pihenő, szabad program Friedrichshafenben, illetve közös látogatás a híres Zeppelin légha­jó­mú­ze­umban. Ezután átruc­canás Bajor­or­szágba (a Bodeni-tó észak­keleti részén egy rövid part­szakasz oda tartozik). Vá­ros­né­zés Lindau bájos óváro­sában, mely a Bodeni-tó egy kis szigetét foglalja el.

4. nap: Sigmaringen, Lichtenstein-várkastély, Hohenzollern-vár, Donaueschingen
Búcsú a Bodeni-tótól, utazás a Duna-parti Sig­ma­ringenbe. Fotó­szünet a Duna fölé maga­sodó vár­kas­télynál, majd to­vább­uta­zás a Schwäbische Alb nevű közép­hegység szép tájain keresztül. Láto­gatás a meg­hök­ken­tő fekvésű Lichtenstein-várkas­télyban, mely a XIX. századi német várro­mantika egyik leg­szebb emléke.
Délután a hatalmas Hohenzollern-várat nézzük meg, mely egy magá­nyos hegy tetejére épült. (Lehe­tőség van kisbu­szokkal is felmenni a vár bejá­ra­tához.) To­vább­uta­zás a Fekete-erdő irá­nyába. Útközben rövid pihenő a törté­nelmi Duna-forrásról neve­zetes Donaueschingenben. Szállás a Fekete-erdő nevű hegység középső részén, Triberg kör­nyé­kén (3 éj).

5. nap: Triberg (vízesés, Fekete-erdő Múzeum, kakukkos órák), Titi-tó, Freiburg
A délelőttöt a Fekete-erdő egyik nagyon han­gu­la­tos üdülő­helyén, Tribergben töltjük. Könnyű túrázás a Tribergi vízeséshez (Német­ország leg­ma­ga­sabb vízesése), majd sza­bad­idő, le­he­tő­ség a Fekete-erdő Múzeum meg­te­kin­té­sé­re. Ezután Triberg mellett a világ leg­na­gyobb kakukkos óráját nézzük meg. A déli órákban utazás a Titi-tóhoz. Séta a tóparton, majd to­vább­uta­zás a Pokol-völgyön keresztül Frei­burgba, a Fekete-erdő „fővá­ro­sába”, Dél-Né­met­or­szág egyik legszebb váro­sába. A vá­ros­né­zés után vissza­uta­zás a szállo­dába szép hegy­vidéki tájakon keresztül.

6. nap: Európa-park
Pihenés a Fekete-erdőben, le­he­tő­ség kirándulásra, túrázásra.
Fakultatív program: Európa-park
Egész napos kirán­dulás Német­ország leg­na­gyobb tematikus szóra­koztató park­jába, a francia határ köze­lében fekvő Európa-parkba. A park meg­te­kin­té­se felér egy gyors euró­pai köru­ta­zással (német falu, olasz falu, görög falu, angol falu, skandináv falu, spanyol falu, orosz falu, brit falu, svájci falu stb. – a házak eredeti méretben vannak felé­pítve). Emellett utasaink a több mint 100 attrakció jó részét is kipró­bál­hatják. (Bővebb infor­máció a park honlapján: www.europapark.de)
A fakultatív program ára: 5 600 Ft + belépődíj (ga­ran­tált indulás).

7. nap: Schiltach, Maulbronn, Ludwigsburg
Utazás a Fekete-erdő északi részén fekvő Maul­bronn­ba. Útközben rövid séta egy kisvá­rosban, Schiltachban, mely tele van ősi favázas házakkal. Maulbronn cisz­tercita kolos­tora és a körü­lötte lévő, fallal körülvett házak Német­ország egyik legé­pebben megmaradt kö­zép­ko­ri épü­let­együt­tese (UNESCO vi­lág­örök­ség). Láto­gatás a kolos­torban, majd to­vább­uta­zás a Stuttgart melletti Ludwigsburgba, a „sváb Versailles”-ba. Német­ország leg­na­gyobb barokk kas­té­lyának közös meg­te­kin­té­se után marad elég idő, hogy mindenki felfe­dez­hesse a kastély gyönyörű park­jának kü­lön­le­ges attrak­cióit. Szállás Stuttgart mellett (1 éj).

8. nap: Ulm
Indulás hazafelé. Útközben séta a Duna-parti Ulm­ban. A város leg­na­gyobb ne­ve­zetes­sé­ge a Münster, melynek 161 méter magas tornya a leg­ma­ga­sabb temp­lom­torony az egész világon. Haza­utazás a München – Linz – Bécs – Hegyes­halom – Győr – Tata­bánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re és Szé­kes­fe­hér­vár­ra a késő esti órákban.

Figyelem: A napok sorrendje a nyitva tartások függ­vényében esetleg felcserélődhet.

Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Fakultatív

Európa-park. A fakultatív program ára: 5 600 Ft + belépődíj (garantált indulás).

Pénzügyek
Alapár tartalmazza: 

Az autóbuszos utazást, a kompátkelést a Bodeni-tavon, a 7 éjszakai szállást félpanzióval, az útlemondási biztosítást, az idegenvezetést és a felsorolt programokat.

Alapár nem tartalmazza: 

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, és a belépődíjakat.

Kötelező költségek: 

BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Mainau virágsziget EUR 17,-
Friedrichshafen Zeppelin Múzeum EUR 10,-
Lichtenstein-várkastély EUR 7,-
Hohenzollern-vár EUR 10,-
kisbusz a várhoz EUR 2,90 
Triberg vízesés EUR 4,50
Fekete-erdő Múzeum EUR 5,-
Európa Park EUR 43,50
Maulbronn kolostor EUR 7,20
Ludwigsburg kastély EUR 7,20
park EUR 8,-

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Az indulástól számított egy hónapon belül már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyebek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­auto­mata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

7 éjszaka 3-4 csillagos szállodákban kétágyas, fürdőszobás szobákban. (3 éjszaka a Boden-tónál egy partközeli 4 csillagos szállodában, 3 éjszaka a Fekete-erdőben egy emelt szintű 3 csillagos szállodában és 1 éjszaka Stuttgart környékén egy 4 csillagos szállodában. A Fekete-erdőben található szállodában úszómedence is van, mely utasaink számára díjmentesen használható.)
Egyágyas elhelyezés felár ellenében igényelhető.

Étkezés: 
A részvételi díj büféreggelis ellátást tartalmaz. Felár ellenében van lehetőség félpanzió igénybevételére.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Németországba.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!