pl. Ciprus, Bécs stb...
Indulás ideje:
Naptár
Szállás típusa
Kiutazás

Velencének számos arca van: melankolikus, ködbe burkozódó, vidám és napsütötte, csodálatosan szép, de sok helyütt kikezdte az idő vasfoga. Ebben az egészen egyedülálló városban rengeteg hangulat fogja meg az embert.
La Serenissima a legfenségesebb, így nevezte magát évszázadokon keresztül a büszke Velence. És joggal, mert a lagúnák városa egykoron az Adria királynője volt. Flottája uralta a tengereket. A kereskedelem és a hódítások mérhetetlen gazdagságot teremtettek számára. Mindmáig az e korból származó nemesi paloták övezik a csatornákat. 118 szigeten és szigetecskén alakult ki ez a város, az összeköttetést több mint 400 híd biztosítja. Titokzatos utcácskák nyílnak váratlanul festői terekre. 100 templomát világhírű mesterek, művészek freskói, falfestményei díszítik. Szent Márknak, a város védőszentjének szimbóluma az oroszlán, amely az egykori köztársaság hatalmi jelvényeként mindenütt jelen van. Velencében nemcsak rengeteg műkincs van, amit meg lehet nézni, itt a város maga egységes műemlék. És a város minden évben ezernyi színében ragyog fel, amikor a velencei karnevál alkalmával a maszkák drága és fantáziadús viseleteikben méltók akarnak lenni a város szépségéhez.

Velence a világ legkülönlegesebb és egyik legszebb városa. Ezt a tényt éppoly nehéz megcáfolni, mint amennyire nehéz a város kulturális örökségének szépségeit leírni. Az építészet és képzőművészet pompája körbefogva a mindig változó víz látványával, a gazdag történelmi múlt emlékei folyamatosan eszünkbe idézik a város dicső múltját. Az első pillantás, amit Velencére vetünk, mindig lenyűgöző és örömteli, akár a vasútállomás lépcsőiről pillantjuk meg először a várost, akár a repülőtérről érkező vízitaxi fedélzetéről látjuk meg a lemenő nap fényével bevont Canal Grandét vagy a San Marco-öblöt. Itt tartózkodásunk további napjain, illetve elkövetkező látogatásaink során is gyakran elfog majd bennünket ez a kimondottan kellemes érzés, amit esetenként csak a látvány okoz: a Salute kupolája felé lebukó nap, a Szt. György-szigetet beezüstöző holdfény, a napkelte vagy a napnyugta selymes rózsaszín, kék és arany fényei a vízen; a város képe egy közeledő hajóról - amint kiemelkedik a tenger kék-fehér párájából. 

De okozhatja ezt egy hirtelen megpillantott, gyertyával megvilágított festett mennyezet is; vagy a gótikus árkádoknak a nyugodt vízen megcsillanó tükörképe; vagy a Rialtót beborító hósapka. Mindeközben a legérdekesebb annak tudata, hogy az évszázadokkal ezelőtt itt élőket is ugyanezek a képek ejtették ámulatba, hiszen a város képes volt megőrizni egyéniségét. Elég, ha egy pillantást vetünk Canaletto 18. századi velencei képeire, és láthatjuk, az utcán sétáló emberek ruháitól eltekintve a mű akár most is készülhetett volna. De a festményeken és térképeken még az 500 évvel ezelőtti Velence is azonnal felismerhető. Nem kétséges, hogy a város már hosszú-hosszú ideje elkápráztatja látogatóit nemcsak szemüket ejti rabul, de testüket-lelküket eltölti jó érzéssel. Charles Dickens 1844-es látogatása után úgy ír Velencéről, mint egy határozott, de mégis megfoghatatlan, csodálatos álomról. Élményeit a mai látogatók is igazolhatják: Nagyon hosszú ideje gondolkozom azon, hogy ez a furcsa álom a vízen igaz volt e, ott van e a város, és tényleg Velencének hívják e. Gondolatai napjainkban egy családjával nyaralni érkezett kisgyerek kedves kérdésében nyertek visszhangot, aki így szólt megérkezésekor: Papa, ez a víz igazi? Néhányan első látogatásuk után sokat panaszkodnak a városra: meleg volt, zsúfolt, bűzösek voltak a csatornák, és éjszaka sok volt a szúnyog. Ne higgyünk feltétlenül nekik. 

Természetesen elképzelhető, hogy meleg volt és sok volt a szúnyog, de ezen a szélességi fokon ez mindenütt így van. Az is előfordulhat, hogy bűzös a víz, és főleg nyáron érezni kellemetlen fuvallatokat, de csak igen ritkán. És természetesen lehet túlzsúfolt is szintén a nyári időszakban, de Velencét úgy tervezték, hogy megbirkózzon a tömeggel. Velencében egyaránt megtaláljuk a múltat és a jelent. Képet kapunk a középkor, a reneszánsz és a barokk emberének mindennapi életéről, fejlődéséről, kultúrájáról. Ilyen összetetten ezt a világon egyetlen más város sem tudja nyújtani, hiszen ha találunk is romos vagy ép emlékeket, mellettük mindenütt ott az új is. Velence varázsa abban rejlik, hogy itt egységes egészben találjuk a letűnt századok legszebb városát. A turistaáradat, a számos nemzetközi kiállítás ellenére is Velence sikeresen megőrizte titokzatos hangulatát,palotái közül is csak néhány áll nyitva a nagyközönség előtt, az igazi kincseket még mindig mélyen elrejtik. A népszerű látványosságok mellett egy-egy hirtelen felvillanó árnynak vagy tükörképnek köszönhetően gyakran érezhető a régi velenceiek mindig itt járnak a közelben. Velence történelme több mint ezeréves, de gyökerei egészen az emberiség írott történelmének kezdetéig nyúlnak vissza.
(Forrás: Cartographia)

Tudnivalók
TÖRTÉNELEM
Velence túlélő, és mindig is az volt. Kr. e. mintegy ezer évvel az észak-itáliai síkságon élt a venétek kereskedő népe, római fennhatóság alatt. Gazdag városaik, híres művészeik voltak, pl. Catullus, Vergilius. A népvándorlás korában először 452-ben Attila hun lovashadai pusztítottak, porig rombolták Aquileiát. Majd a keleti gótok, 568- ban pedig a germán longobárdok a hunokét is felülmúló pusztítással vették birtokba a területet. Azok, akik megmenekültek a mészárlás és a rabszolgaság elől, a lagúnák közé húzódtak vissza, oda, ahol az Alpok folyói az Adriai- tengerbe ömlenek. Az első menekültek kis közösségekben éltek, melyek telepekké, majd falvakká nőttek, végül ezek a falvak közösségekbe rendeződtek, és a Római Birodalom legfőbb túlélőjének, Bizáncnak a védelmét keresték. A 10. sz.-ig Velence a Bizánci Birodalom része volt. Ennek ellenére ezeken a Bizánctól távol eső szigeteken az emberek kénytelenek voltak szívós munkával, összetartással alkalmazkodni a mostoha adottságokhoz, hogy biztosítsák életfeltételeiket. A só volt a legfőbb termékük, amellyel kereskedtek, s lassan ismét hatalomra tettek szert az Adriai-tenger térségében. A tengeri Venetia majdnem önálló állami léte 697-től számítható. Bizánc befolyása egyre csökkent, s a lagúnavárosok kivívták, hogy maguk választhassák vezetőjüket, a dózsét. Ezt elősegítette az is, hogy a frankok Nagy Károly alatt győzelmet arattak a longobárdok fölött viszont megkísérelték leigázni a szigeteket. 810-ben a venétek elsülylyesztették ugyan Nagy Károly fiának, Pipinnek a hajóit, de biztonságuk érdekében a Lidóról Rialto szigetére tették át a dózse székhelyét. Ettől kezdve a lagúnavárosokból egyre többen telepedtek át a mai Velencébe. 828- ban malamoccói és torcellói kereskedők megszerezték Szent Márk evangelista holttestét, és Alexandriából Velencébe csempészték. Ez a tett jelentette a Bizánctól való teljes elszakadást. A polgárok Szent Márk köztársaságának nevezték Velencét. A város megmaradt bizánci kapcsolatait arra használta, hogy fejlessze kereskedelmét a Kelettel. A gazdagság növekedésével kezdett kialakulni a sajátos velencei nemesség, s közülük választották a dózsékat, akik dinasztiaalapítással kísérleteztek. Ez tette szükségessé, hogy korlátozzák a dózse hatalmát, ezért a vezető patríciuscsaládokból egy tanácsadó testületet rendeltek mellé, melyből az államvezetést ténylegesen gyakorló tanács, a Serenissima Signoria fejlődött ki. Egyedül a velencei hajóknak volt engedélyük arra, hogy a 12. században a keresztes háborúba induló hadakat szállítsák, s ők maguk is küldtek egy csapatot, hogy megostromolják és elfoglalják korábbi támogatójukat és védelmezőjüket, Bizáncot (a nagy tengerparti várost, melynek neve később Konstantinápoly, majd Isztambul lett). Velence szembekerült másik nagy tengeri riválisával, Genovával is, s győzedelmeskedett felette. Miközben megerősítette hatalmát a Földközi-tengeren, a Köztársaság fokozatosan kiterjesztette hatalmát a mediterrán térségben. Ez az Adriai-tenger mentén egészen a dalmát partokig és a görög szigetekig, Krétáig és Ciprusig terjedt, hátországa északon az Alpokig, nyugaton Milánóig. Velencére új veszély leselkedett, a török Ottomán Birodalom. 1453-ban elfoglalták Konstantinápolyt, és nyugatra terjeszkedtek. Ez idő tájt Velencének meg kellett védenie magát európai vetélytársaitól is. A Köztársaság túlélte ezeket a harcokat, s ezt egyaránt köszönhette diplomáciai és hadierejének, de így is csak akkor győzedelmeskedhetett, miután a törökök a többi birodalom nagy részét már leigázták. A Köztársaság visszanyerte korábbi hatalmát, sikeressége nem változott. A távol- keleti kereskedelem most a Jóreménység foka megkerülésével vezető tengeri úton zajlott, míg korábban a szárazföldön keresztül a Földközi-tenger kikötőibe irányult. Megindult a kereskedelem Amerikával is, de más európai államok kihívást jelentettek Velence addigi elsőségére.Velence virágkora véget ért, de még mindig mérhetetlenül gazdag volt. A 18. század elején a kereskedők és az arisztokraták csak a gazdagságuk adta lehetőségek kihasználására koncentráltak. Velence az élvezetek városa lett, s ezzel együtt hanyatlásnak indult. A város híres volt karneváljairól, hazárdjátékairól, álarcosbáljairól, virágzott a prostitúció és az érzéki művészet is. 1797-ben, amikor Napóleon forradalmi csapatai végigsöpörtek Olaszországon, Velence szinte csábított a fosztogatásra. A franciák elfoglalták a várost, és lemondatták az utolsó, 120. dózsét, Lodovico Manint. A franciák később Ausztriának engedték át Velencét, akik leverték az 1848-as lázadást, így 1866-ig megtartották hatalmukat, amikor is Velence egyesült Olaszországgal. A következő 60 évben Velence a múlt dicsőségének gyönyörű ereklyéje maradt. A két világháború között a szárazföldön, Marghera és Mestre vidékén megindult a kereskedelmi fejlődés. Ez foglalkoztatottságot biztosított a velenceiek számára, azonban az ipar óriási környezeti károkat okozott a levegő szennyezésével, s egyúttal az ókori város törékeny kézműiparát is fenyegette. A város alatti talajvizeket a rengeteg kúttal elapasztották, a lagúna ennek helyére leszivárgó vize a felszínen eliszaposodott, majd mikor ez a folyamat megállt, a következő veszély a lagúnából az új kereskedelmi kikötő kikotort hajózási csatornáján végigsöprő áradat volt. Napjainkban az ember okozta gázok (közlekedés és ipar) sztratoszférába kerülése idézi elő a közismert üvegházhatást, a légkör felmelegszik, mely idővel a tengerszint emelkedésével fenyegeti a várost. Az 1966-os nagy árvíz után egy segélyalapítványt hoztak létre, mely csak egyes épületek helyrehozásával foglalkozott, mivel az egész város megmentésére nem lett volna elegendő a pénze. Az olasz kormány az áradásokat a város előtti szigetek közötti három átjárónál hatalmas, mozdítható acélfalakkal kívánta megakadályozni, de félő, hogy ez nem lesz elegendő a közeljövőben világszerte fenyegető elemi csapás, a tengerszint emelkedése ellen. De sokkal közelebbi veszély a turisták inváziója. 1990 nyarán a városban 25000 turista fordult meg naponta, 1989-ben több mint 200000-en voltak egy popkoncerten, és többségük az éjszakát a tereken és sikátorokban töltötte, szörnyű pusztítást okozva a városban. A tervezet, hogy korlátozzák a turisták számát Velencében, és helyrehozzák az általuk okozott károkat, folyamatos megbeszélések tárgya. Javasolják továbbá, hogy az Expo 2000 kereskedelmi vásárt a közelben, a szárazföldön tartsák meg. A becslések szerint a vásár ideje alatt még így is negyedmillió ember fog Velencében nap mint nap megfordulni.
ÉTKEZÉSI SZOKÁSOK ÉS LEHETÕSÉGEK
A híresztelés, hogy a velencei éttermek egyformák, a koszt ízetlen, az árak magasak és a kiszolgálás durva - nem igazságos a várossal szemben. Igaz, hogy Velence éttermei drágábbak, mint bármelyik másik a szárazföldön, azt azonban ne felejtsük el, hogy néhány halfajta kivételével mindent hajón kell ideszállítani, és a nyári turistaáradatban bizony a pincérek is gyakran lehetnek olyan fáradtak, mint vendégeik. Úgy tartják, a látogatók könnyen találnak ízlésüknek megfelelő éttermet Velencében. Azok, akik megengedhetik maguknak a magasabb színvonalú, trattoria stílusú vendéglőket, nem fognak csalódni. A velencei éttermekben a közismert olasz ételek széles skáláját megtaláljuk, bár a helyi különlegességek talán egyszerűbbek, mint a firenzei, bolognai vagy római ínyencségek. Első fogásként érdemes kipróbálni a kagylóval, rákkal és fehér húsú hallal gazdagon dúsított hallevest - zuppa di pesce -, majd a könnyű pármai sonkát friss fügével - prosciutto crudo. A két legjellemzőbb velencei főétel először próbára teszi mindenki ízlését: a fegato alla Veneziana elnevezés hagymás borjúmájszeleteket takar, míg a seppie a saját, fekete levében főtt tintahal, melyet polentával (kukoricakenyér) kínálnak. A velenceiek híresek ízletes édességeikről, mint amilyen a könnyű, krémes tiramisu, mely hideg keveréke csokoládénak, kávénak, marscapone sajtnak és brandynek. Egy másik lehetőség, hogy olasz ételekkel ismerkedjünk, ha kipróbáljuk a számos helyi gyorsétkezde (cichetti) egyikét, ahol pult mellett fogyaszthatjuk el például a fokhagymás húsgolyókat (polpette), a minipizzákat (pizzetas), a különféle halételeket és sült zöldségeket. Italrendelésnél az una ombra egy pohár helyi fehérbort jelent, de természetesen kérhetünk rossót - vöröset - is. Az ombra, árnyék szó jelentése a régi időkből ered, amikor a borokat még a városok tereinek árnyas fái alatt iszogatták. A velencei ételek részletes leírását Jeanette Nance Nordio Taste of Venice (Velence ízei) című kiadványából tudhatjuk meg (Michel Joseph kiadása).
Éttermek
A közép-, illetve felsőközép kategóriájú éttermek általában véve olcsóbbak, és a pincérek is barátságosabbak. Nem túl drága módja a helyi specialitások kipróbálásának, ha az éttermek által kínált menu turisticót (turistamenü) kérjük, amely általában 3-4 fogásból (piatti) áll. A városban körülbelül 300 éttermet találunk, melyek legtöbbje csak a nyári főidényben tart nyitva, illetve gyakran bezárnak vasárnap és hétfőn. Ezek alól kivétel a szállodákhoz tartozó és ennek megfelelő árfekvésű vagy kerthelyiséggel is rendelkező étterem. 
HELYI SZOKÁSOK, VISELKEDÉS
A legjobb tanács: meg se próbáljunk úgy tenni, mintha mi is velenceiek lennénk! A velenceiek mindig szívesen fogadják vagy legalábbis tisztelik a látogatót, aki csak akkor remélheti, hogy helyinek fogják tekinteni annak ellenére, hogy idegen, ha azért érkezett, hogy ott éljen, és ráadásul beszél velenceiül. Mindazonáltal vidám dolog megosztani a helyiekkel a város életének szokásait, és ezt könynyen meg is tehetjük. Keljünk át a Canal Grandén egy traghettóval, és maradjunk állva ahogy ők is teszik a rövid utazás alatt még akkor is, ha a gondola egy vaporetto nyomdokvizén halad. Vásároljunk a rialtói piacokon, a Campo Santa Margheritán, vagy vegyünk zöldséget és gyümölcsöt a Campo San Barnaba mellett horgonyzó bárkák egyikéről. Kóstoljunk bort az eldugott sikátorok apró borozóiban, vagy igyunk kávét az asztal és szék nélküli, falmélyedésekben kialakított kávézókban. Keressünk egy szerény, egyszerű trattoriét, amely ebédidőben pergő nyelvű velenceiekkel zsúfolt. Maguk a velenceiek a karnevál időszakától eltekintve előírásosan, választékosan öltözködnek, és a látogatóktól is elvárják, hogy rendesen, csinosan ha nem is választékosan legyenek felöltözve. A strandruha a Lidótól eltekintve mindig rosszul mutat a városban, és a legtöbb templomba be sem lehet lépni rövidnadrágban vagy fedetlen vállal. A nagyobb szállodákban és éttermekben megkívánják a zakót és a nyakkendőt. Keressünk egy vízparti trattoriát, ha a helyiek szokásait kívánjuk követni Nyáron, a nagy forróság idején az öltözködés kevésbé formális, a nyitott nyakú ing sokfelé általános viselet. Tavasszal és ősszel vigyünk magunkkal könnyű ruhákat, de valami meleget is, amit az előbbiek fölé vehetünk, mert esténként hűvös lehet. Főként tavasszal néha napokig is eshet az eső, erre érdemes előre felkészülni! Télen komoly hideg is előfordulhat, alkalmanként még hó is hullik, meleg ruha és kesztyű szükségesek. A katasztrofális dagály, az acqua alta, amely időről időre elárasztja a várost, ősszel a legvalószínűbb, de a többi évszakban is előfordulhat. Ilyenkor járda gyanánt pallókat fektetnek le a Szt. Márk téren, illetve más útvonalakon, de nem az egész városban, így nagyon fontos a megfelelő cipő. Néhány látogató novemberben és decemberben már gumicsizmával érkezik, esetleg a helyszínen vásárol egyet magának, de az egyszerű műanyag zacskó, melyet a cipőre húzhatunk és térd alatt átköthetünk, olcsón vásárolható bármerre. Februárban, a Karnevál idején azok a turisták, akik nem hoztak magukkal jelmezt, ám mégis abban szeretnének pompázni, megvásárolhatják vagy akár ki is kölcsönözhetik a város üzleteiben. Gondosan megmunkált kosztümök és maszkok számos, csak erre szakosodott üzletben méregdrágán kaphatók, de a legegyszerűbb és mégis nagyon hatásos jelmez a fekete köpönyeg és háromszögletű kalap, a hagyományos fehér álarccal.
(Forrás: Cartographia)

Ünnepek/Események/Hagyományok
GYERMEKPROGRAMOK
Nem valószínű, hogy a gyerekeket éppúgy érdekli a művészet és az építészet, mint a szüleiket, de azért akad egyéb is Velencében, ami őket is lekötheti. Kezdetnek rögtön ott van az állandó ugrálás hajóról hajóra, vaporettóra fel, traghettóról, gondoláról le, esetleg a Szt. Márk téri Campaniléról vagy a San Giorgio-sziget harangtornyából való nézgelődés. Megfigyelhetik az üvegfúvókat munka közben, akár egy bemutatókemence mellett, a városban sokfelé, és valószínűleg a lenyűgöző élmény után nincs is szükség egyéb meggyőzésre, hogy elkezdjék gyűjteni az apró, viszonylag olcsó üvegállatkákat. A gyerekek általában szeretik az olasz ételeket, főleg a tésztát és a fagylaltot, jelenlétük pedig növelheti saját adagjainkat is, mivel az olasz pincérek roppant gyermekszeretőek. Velence biztonságos város a kicsik számára, nyugodtan el lehet őket engedni - bár inkább ne teljesen egyedül - galambokat etetni a Szt. Márk térre, vagy a Canal Grandéhoz, hogy figyeljék a hajókat. Néhány család jobban szeret a Lidón tartózkodni, ahol biciklit lehet kölcsönözni, kicsi a forgalom, és ott a strand meg az úszásra alkalmas tenger. A Riva keleti részének távolabbik végén a Giardini Publiciben találunk egy kissé elhanyagolt játszóteret (vaporetto: Giardini). A Dózse-palota mögött áll a szerény Aquarium (Calle degli Albanesi, tel.: 5207770), amely reggel 9-től délután 5-ig vagy este 9-ig tart nyitva. 
FONTOSABB ESEMÉNYEK
Tél
A tél legkiemelkedőbb eseménye a franciák által 1797-ben először megrendezett Carnevale, melynek szokását néhány évvel ezelőtt nagy sikerrel újították fel. Az eleinte csendes velencei eseménynek indult ünnep mára világméretű érdekességgé alakult, amit néhány visszhang szerint egy kicsit túl is szerveznek. Már 10 nappal nagyböjt előtt egész nap és az éjjel nagy részében is hagyományos maszkokat és jelmezeket viselnek az emberek, amelyek egyébként megvásárolhatók vagy bérelhetők a város számos üzletében. A mindennapi programokhoz hozzátartoznak az éjszakai táncmulatságok a köztereken, ahol forralt bort és hagyományos cukros süteményt árulnak. A Carnevale pontos idejét az Olasz Turista Hivataltól tudhatjuk meg.
Tavasz
A Feltámadás utáni első vasárnap tartják a Vogalonga 32 km-es evezősversenyt, melyre bárki, bármilyen evezős vízialkalmatossággal jelentkezhet. A hajók 9.30- kor indulnak a város keleti végében található Sant\' Elenától. Ugyanaznap reggel Velence polgármestere és a város előkelőségei felelevenítik a Velence és a tenger házassága ceremóniáját. Valamikor ezen a napon a dózse kihajózott ünnepi bárkáján (Bucintorón) a tengerre, és egy arany jegygyűrűt hajított az Adriai-tengerbe, de az ünnepség mára csak a réginek egy halvány mása.
Nyár
A nyár eseményei közé a júliusi Táncfesztivál, a Lidón megrendezett augusztusi és szeptember elejei Nemzetközi Filmművészeti Fesztivál és minden második évben a Biennale tartozik. Július harmadik hétvégéjén tartják a Festa del Redentore felvonulást. A Canale della Giudeccán hajókból kialakított hídon kelnek át az emberek a Redentore-templomig, ahol egy több mint 4 évszázaddal ezelőtt véget ért járvány emlékére tartanak hálaadó istentiszteletet. Szeptember első vasárnapján a Regata Storica kiemelkedő eseménye a velencei nyárnak. Gondolaverseny, a Canal Grandén pedig történelmi kosztümbe öltözött velencei hajósok és bárkások felvonulása látható.
Õsz
Az operaszezont a La Fenice Színház szokta kezdeni novemberben. Egész hónapban kiemelkedő művészeti kiállításoknak, illetve a Kortárs Zenei Fesztiválnak lehetünk tanúi. A november 21-i Festa della Madonna della Salute alkalmával a Canal Grande úszó hídjain átkelve közelíthetjük meg a Salute-templomot ahol egy másik, a 17. sz.-i pestisjárvány elmúltát ünneplik ezen a napon.
(Forrás: Cartographia)

Praktikus
VÁSÁRLÁSI LEHETÕSÉGEK
Velence mindig is a vásárlók álma volt. Kereskedői - városuk szerencséjére - évszázadokon át árulták a Kelet kincseit az európai polgároknak, napjainkban pedig kicsi ajándéküzletek százaiban vásárolhatnak a turisták velencei képző- és iparművészeti cikkeket vagy az egész országból ideérkező érdekességeket. Mivel a városban nincsenek nagyáruházak, a vásárlást gyakran városnéző kirándulással is összekapcsolhatjuk. A legdivatosabb üzletek a Piazza San Marcótól nyugatra és északra, valamint a Rialto híd környékén találhatók, a legnyüzsgősebb bevásárlónegyed pedig a város szívében a széles Strada Nuovo, a vasútállomás felé vezető úton. Ezenkívül Velencében mindenütt találni vonzó, kicsi boltokat, melyek legtöbbje a tulajdonos műhelye mellett van. Míg a legújabb római és milánói divatot követő ruha- és cipőüzletek kirakatai fogva tartják a tekintetet, a látogatók talán szeretnének valami igazán a városra jellemző emléket is hazavinni. Erre vonatkozóan próbálunk meg használható ötleteket adni a következő oldalakon. A legtöbb üzlet elfogadja a nemzetközi hitelkártyák nagy részét, és vállalják az áruk becsomagolását és hazaszállítását is.
SZÁLLÁSHELYEK
Velencében kb. 200 hotel van, és csakúgy, mint az országban másfelé, legtöbbjüket jól működtetik. Néhányukat talán kissé megviselte a turisták folyamatos áradata, de legnagyobb hátrányuk korukból következik. Középkori szállodát, vallási intézményt vagy kalmárházat nem szabad modern hálószobákkal rendelkező mai szállodává alakítani, jóllehet az acélgerendák sokszor kíméletlennek tűnő alkalmazása sok tágas előcsarnokot nyitott meg egy-egy reneszánsz homlokzat mögött. Ennek következtében gyakran előfordul, hogy ugyanaz a szálloda nagyméretű, magas, pompás kilátást nyújtó szobát és sötét, dohos, szellőzőaknára vagy sikátorra nyíló kis zugot egyaránt kínál. A nagyszerű kilátásukról híres szállodákban a megfelelő szobákat gyakran felár ellenében lehet lefoglalni. Magányosan érkező utasoknál különösen nagy a kockázat, mivel az egyágyas szobák a legkisebbek. Azok számára, akik egyedül szoktak utazni és drágább szállodákban szállnak meg, jó megoldás egy kevésbé drága hotelban kétágyas szobát foglalni. Velence rendkívül csendes város, de az éberen alvókat gyakran felveri a kora reggeli harangszó, a villanyautók tülkölése vagy a szélesebb csatornákon haladó bárkák dízelmotorjainak bőgése. A legtöbb látogató ennek a háborgatásnak a kockázatát még elfogadhatónak tartja. Mostanában, amikor a város már karácsonykor, húsvétkor is forgalmas, illetve a februári karnevál szokását is újra felelevenítették, Velence az évnek egyre kevesebb időszakában tűnik csendesnek. Ezek közé tartozik november, december első három hete, január, március - ám valószínű, hogy ekkor néhány szálloda is zárva tart. A legforgalmasabb hónapok a július, augusztus és szeptember. A legtöbb velencei hotel manapság csupán reggelit kínál, és ezek közül is csak a legnagyobbakban van meleg étel reggelire. Számos szálloda rendelkezik jó étteremmel, de általános szabály, hogy lehetőleg kerüljük a félpanziót, ez majdnem mindig az esti főétkezést foglalja magában, ez pedig megakadályoz bennünket. A turisztikai információs irodák mindegyike - a Piazzale Román az Autorimessa Communale garázsában, a Tronchettón, a Santa Lucia pályaudvaron, a Marco Polo repülőtéren, az autópálya Marghera felőli kijáratánál - foglalkozik szállodai szobák foglalásával (l. még Egyéb tudnivalók fejezetünket a pontos címekről és nyitvatartási időkről). A szobafoglaláskor kifizetett 10000 líra letétet levonják az első éjszaka árából. 
KULTÚRA, SZÓRAKOZÁS, ÉJSZAKAI ÉLET
Velencében egész évben rendkívül gazdag a kulturális élet. A Teatro la Fenicében télen operákat mutattak be, ezenkívül koncerteket és hangversenyeket rendeztek, augusztus kivételével, amikor is a Fenice zárva volt (a múlt idő sajnos azt jelenti, hogy a színház 1996 januárjában leégett). De három másik működő színházat találunk a városban: a L\'Avogariát, a Goldonit és a Ridottót. Hangversenyeket időnként templomokban is tartanak, nevezetesen a Pieta, az Ospedaletto és a San Stae falai között. Számos mozi is van Velencében, de a filmeket mindig olasz nyelven vetítik. Különleges kiállításokat láthatunk az év folyamán a legfontosabb múzeumokban: a Dózse-palotában, a Szt. György-szigeten és a Palazzo Grassiban. Ezeket a tárlatokat gyakran a Canal Grande feletti hidakról függő óriási, arannyal átszőtt, velencei mattpiros színű zászlókon, transzparenseken hirdetik. A nyár a különböző fesztiválok időszaka. A modern művészetek Biennáléját minden második év nyarán rendezik meg a Giardini Publiciban található 40 állandó pavilonban, illetve a különböző galériákban városszerte. A Táncfesztivált júliusban, a Nemzetközi Filmművészeti Fesztivált pedig augusztusban és szeptember elején rendezik. A velenceiek korán, nem sokkal 22 óra után aludni térnek - vagy legalábbis hazamennek -, a sikátorok elcsendesednek, eltekintve az esetleg még hazafelé tartók lépteinek zajától. De ez a turistákra nem jellemző. Néhány bár később is nyitva tart, nevezetesen az ételt is felszolgáló, illetve cigarettát és újságokat árusító Al Teatro (Campo San Fantin, Sant Marco 1916, tel.: 5221052); a Haig\'s Bar (Campo del Giglio, San Marco 2477, tel.: 5289456); a Rialto melletti Al Cherubim (Calle San Antonio, San Marco 4118, tel.: 5238239). Ezenkívül a legnyüzsgőbb éjszakai élet az éjszakai bárokkal is rendelkező kaszinókban tapasztalható. Ilyenek a Canal Grandén álló Palazzo Vendramin Calergiben a Casino Municipale (Strada Nuova, Cannaregio 2040, tel.: 710211), amely októbertől márciusig délután három és hajnali három között tart nyitva, és az áprilistól szeptemberig ugyanebben az időben nyitva tartó Casino Municipale a Lidón (Lungomare, G Marconi 4, Lido, tel.: 760626), ahová délután kettő után félóránként vaporetto-járat indul a Szt. Márk térről.
OLCSÓBB LEHETÕSÉGEK
Velence nem feltétlenül drága város. A velenceiek fő közlekedési eszköze ingyenes, ez ugyanis a lábuk. Egy nagy tányér tésztával meg egy pohár borral pedig kiadósan és olcsón étkezhetünk. Különböző zsemlék, briósok és sütemények kávéval gazdaságosan kitöltik az étkezések közötti szüneteket. Velence nem az a város, ahol a szabad ég alatt lehetne aludni, egyrészt a kőburkolat nem túl barátságos és kissé kemény, másrészt nagyon kevés a nyilvános WC (l. 119. o.). Olcsó szállás iránt a turisztikai információs irodákban lehet érdeklődni (Ente Provinciale per il Turismo): Calle Ascensione 71C, Piazza San Marco (tel.: 5226356), Santa Lucia vasútállomás (tel.: 715016), Piazzale Roma (tel.: 5227402). Az Ostello Venezia jól menő ifjúsági szállás, címe Fondamenta delle Zitelle, Giudecca 86 (tel.: 5238211). Számos vallási intézmény is kínál szálláslehetőséget (általában nagyobb hálótermekben), kettő ezek közül a Foresteria Valdese, Santa Maria Formosa (tel.: 5286797), és az Instituto Suaore Canossiane, Ponte Piccolo, Giudecca 428 (tel.: 5222157) - mindkettő egész évben nyitva tart. További lehetőségek a helyi turisztikai szervezetek által évente kiadott listán találhatók, amelyet a Szt. Márk téri irodában tudunk megvásárolni. 
Közbiztonság
Velence utcái a legbiztonságosabbaknak számítanak Olaszországban, de a repülőtéren, buszpályaudvaron vagy vasútállomáson feltétlenül tartsuk csomagjainkon a szemünket. Távollétünkben mindenképpen zárjuk be szállodaszobánk ajtaját - és ablakát is, ha a földtől elérhető távolságban van.
Vámszabályok
Magyar állampolgárok vámmentesen a következő mennyiségű árut vihetik be, illetve ki: 200 cigarettát vagy 100 szivarkát vagy 50 szivart vagy 250 g pipadohányt; 1 l égetett szeszt vagy erős likőrt vagy 2 l erős vagy habzóbort vagy gyengébb likőrt, plusz 2 liter gyengébb asztali bort; 50 g parfümöt vagy 250cc/ml kölnit. Egyéb áruk értéke nem haladhatja meg a 36 angol fontot. Az ezen felüli mennyiségről szóló exportengedélyt érkezéskor a vámhivatalnál be kell mutatni. A személyes használati cikkek vámmentesen bevihetők Olaszországba, de az értékesebb dolgokról mindenképpen kérjünk beviteli engedélyt.
Fizetőeszköz
A látogatók korlátlan mennyiségben vihetnek be olasz lírát vagy más valutát az országba, kifelé a megengedett mennyiség egymillió líra vagy ötmillió lírának megfelelő egyéb valuta. Ha kilépéskor ennél nagyobb mennyiséget kívánunk kivinni, érkezésünkkor a V2 nyomtatványon jelentsük ezt be, majd a papírt visszainduláskor mutassuk be a vámhivatalnál. Mivel állandó változások lehetségesek a külföldi fizetőeszközök szabályozására vonatkozóan, indulás előtt érdemes már otthon tájékozódni.
Hálózati feszültség
Olaszországban a hálózati feszültség 220 V 50 Hz. A dugaszolóaljzatok megegyeznek a Magyarországon használatosakkal.
Követségek, konzulátusok
Ha a magyar utasnak komolyabb gondja adódik, például elveszítette az útlevelét, a Magyar Köztársaság Nagykövetségéhez kell fordulnia. Címe: Via dei Villini 12-16, 00161 Roma. Telefon: (6) 44-23-05-98 vagy 44-23-05-67. Ügyelet: 442-305- 98. A Konzuli Hivatal címe: Via Messina 15. II. 17. Telefon: 44-24-99-38 vagy 44-24- 99-39.
Az Olasz Köztársaság Nagykövetségének címe: 1143 Budapest, Stefánia út 95. Telefon: 268 1080.
Elsősegélyhívó számok
Díjmentesen hívhatjuk a 113-as telefonszámot, ahonnan a rendőrséget, tűzoltóságot vagy a mentőket tudják nekünk kapcsolni. A 112-vel a Carabinieri (rendőrség), 115-tel a Vigili de Fuocos (tűzoltóság), 523000-val a mentők érhetők el. Két kórházban van ambuláns rendelés; az Ospedale Civile a Santi Giovanni e Paolo (tel.: 784516), az Ospedale al Mare a Lidón, a Lungomare d\'Annunzio (tel.: 5261750) címén található. Bajba jutott külföldiek a velencei főkapitányság külföldiekkel és útlevelekkel foglalkozó osztályán kérhetnek segítséget.
Kulturális információk
A két helyi újság, a Gazzettino és a Nuova Venezia naprakész információkat tartalmaz színházakról, mozikról és egyéb szórakozási lehetőségekről. Ingyenesen juthatunk hozzá az angol/olasz nyelvű Un Ospite di Venezia kiadványhoz, a Venezia in Jeans pedig kifejezetten fiataloknak szóló, az olcsó lehetőségeket felsoroló újság. Hasznos dolgokat tudhatunk meg a turistahivatalokban is, a Szt. Márk téri APT-iroda a legbiztosabb forrás a kulturális eseményekkel kapcsolatban.
Viselkedés
A velenceiek elvárják a megfelelő viselkedést a templomokat látogató turistáktól. Ezek közé tartozik, hogy a szertartás alatt ne sétálgassunk a templomban, mindig megfelelően legyünk felöltözve (a strandruha nem megengedett), a férfiak pedig vegyék le kalapjukat, ha belépnek. Ha a sekrestyés segítőkészen körbevezet minket, felkapcsolja a lámpákat, illik némi borravalóval kedveskedni neki. Távozáskor némi adományt szokás az erre a célra fenntartott perselybe dobni.
Egészségügy
Kötelező védőoltásra nincs szükség érkezés előtt. A zöldséget és gyümölcsöt érdemes itt is alaposan megmosni. A velencei csapvíz nyugodtan iható, csakúgy, mint a városszerte található utcai kutak vize. Ellenkező esetben acqua non potabile - nem ivóvíz - tábla jelzi a veszélyt. Ha orvosi ellátásra van szükségünk, a helyi egészségügyi intézetekhez kell fordulni (Unita Sanitoria Locale/USL), amelyekről a turistahivatalokban kapható felvilágosítás. Itt egy igazolást állítanak ki számunkra, majd megtekinthetjük az orvosok és fogorvosok listájára, akikhez fordulhatunk. Ezek közül bármelyiknél - az igazolás birtokában - ingyenes kezelésre tarthatunk igényt. Ott-tartózkodásunk alatt természetesen a magánrendeléseken is teljes körű ellátást kaphatunk. Kisebb problémákkal nyugodtan forduljunk a drogériák gyógyszerészeihez (farmacia), akik tanácsot és recept nélküli orvosságot tudnak nekünk adni (lásd még Gyógyszertárak). Mivel az egészségügyi ellátás meglehetősen drága, a nem EU-országok állampolgárai feltétlenül kössenek betegbiztosítást. Õrizzük meg az ellátásról és gyógyszerekről kapott számlákat a későbbi viták elkerülése végett. Betegség-, baleset- és pogygyászbiztosítás egyébként is mindenki számára ajánlott (lásd még Elsősegélyhívó számok). 
Ünnepek
Néhány bár és étterem kivételével minden zárva van az alábbi napokon:
Újév
Vízkereszt (január 6.)
Függetlenség napja (április 25.)
Húsvéthétfő
Munka ünnepe (május 1.)
Mária mennybemenetele (augusztus 15.)
Mindenszentek (november 1.)
A szeplőtelen fogantatás ünnepe (december 8.)
Karácsony
Szent István-nap (december 26.)
Sok üzlet és hivatal rövidített időben dolgozik a velencei Festa della Salute ünnepén, november 21-én.
Talált tárgyak
A városban elveszett tárgyak iránt a Városházánál (Municipio) tudunk érdeklődni, tel.: 5208844; ha a Santa Lucia pályaudvaron vagy a vonatokon hagyunk el valamit, az állomáson vagy a 716122/3238 telefonszámon kaphatunk felvilágosítást; a vaporettókon elveszített holminkról pedig az ACTV központjában, tel.: 780310, tudhatunk meg bővebbet.
Pénzügyek
Hivatalos fizetőeszköz az olasz lira (többes számban lire), az üzletekben található rövidítése L. A leggyakrabban használt fémpénzek a 100, 200 és 500 lire, kisebb fajtáit (az 5, 10 és 20 lirét) már csak igen ritkán, váltópénzként használják. Papírpénzek az 1000, 2000, 5000, 10000, 50000 és 100000 lire. (Hivatalosan ki- és bevihető mennyiségekről lásd a Vámszabályok címszót.) Az utazási csekk igen biztonságos, néhány helyen kezelési költséget kell fizetni, ha lirára kívánjuk átváltani. Az Eurocheque birtokában Velence összes bankjában készpénzhez juthatunk, az ismertebb hitelkártyákat pedig (Visa, American Express) minden nagy szállodában és üzletben, valamint sok étteremben is elfogadják. Az Access (Mastercard) még nem olyan ismert, mint másutt Európában.
Bankok
A bankok többsége két nagyobb tér környékére koncentrálódott, ezek a Campo San Bartolomeo, a Rialto híd közelében, és a Calle Larga XXII Marzo a Piazza mellett. Nincs számottevő különbség a váltási árfolyamok és jutalékok között. A Salizzada San Moisen található American Express iroda hétfőtől péntekig reggel 8-tól este 8-ig, hosszabban tart nyitva, mint a többiek. Kisebb pénzváltók - cambio - minden, a turisták által látogatott fontosabb helyen találhatók. A hét minden napján késő estig vannak nyitva, de áraik elég kedvezőtlenek, csakúgy, mint a szállodaporták pénzváltói.
Személyes biztonság
A bűnözés nem jelent komoly problémát Velencében, de az óvatosság természetesen itt is helyénvaló. Hivatalos papírjainkat és pénzünket érdemes a szállodai széfekben elhelyezni.
Gyógyszertárak
Egy állandó körforgásos rendszernek köszönhetően a nap minden órájában találunk nyitva tartó gyógyszertárat a városban. Minden farmacia ajtaján feltüntetik a legközelebbi, éjjel is nyitva tartó gyógyszertár címét. Ezek listája a helyi újságokban is benne van, vagy további információért felhívhatjuk a 192-es telefonszámot.
Vallási szertartások 
Római katolikus szertartásokat Velence szinte minden templomában rendszeresen tartanak, ezek időpontját az ajtókra szokták kifüggeszteni. Ünnepi istentiszteletet mindennap 10 órakor a Szt. Márk-templomban tartanak, a San Giorgio-szigeten a San Giorgio Maggiore-templomban pedig greorián kóruséneket hallgathatunk 10.30-kor. Angol nyelvű misét vasárnap több kisebb templomban, illetve a Szt. Márk- székesegyházban (7.00 és 10.00 órakor) celebrálnak. További felvilágosítást a Piazzale Roma 469/a címén a Diocesan Touristnál kaphatunk. Anglikán szertartást vasárnap a Campo San Vión álló Szt. György-templomban hallgathatunk. (Vaporetto: Accademia vagy Salute.)
Rendőrség
A főkapitányság (Questura) kirendeltsége a Fondamenta San Lorenzón található. Bajba jutott turisták a külföldiekkel és útlevelekkel foglalkozó hivatalban kaphatnak segítséget (tel.: 5203222). A velencei városi rendőrég - Vigili Urbani - hivatalai a Városházán (Municipo) a Palazzo Loredanban vannak, az 5224063 telefonszámon érhetjük el őket. A Carabinierikkel (csendőrség) csak végszükség esetén, a 112 számon vehetjük fel a kapcsolatot.
Postahivatalok
A főposta a Fondaco dei Tedeschin található a Rialto híd közelében (tel.: 5220606). Telefon-, távirat- és telexszolgáltatásait vehetjük igénybe, poste restante (ferma posta) küldeményeinket hétfőtől szombatig útlevél bemutatása után 8.15-13.45 között vehetjük át. Nagyobb hivatalok még a Calle dell\' Ascensionén, a Piazza San Marco nyugati végében és a Zatterénél találhatók. Bélyeget a trafikokban - tabacchi - és néhány ajándéküzletben vásárolhatunk. A postai címek egyszerűek Velencében, először a kerület - sestiere - van feltüntetve, így már egyszerűbben lehet tájékozódni, majd a campo (tér) vagy calle (utca) neve következik, a gyakorlatlan turistának mindössze a számozással lehetnek nehézségei, ugyanis ezek nem a megszokott sorrendben követik egymást.
Idősebbek
Sokfelé vehetők igénybe különféle nyugdíjaskedvezmények, melyekről az ENIT (Olasz Idegenforgalmi Hivatal) kirendeltségein tudunk érdeklődni.
Fiatalok és diákok
14 és 30 év közötti turisták jogosultak a Körben Velencében nevű kedvezményeket igénybe venni. 5000 líra befizetése ellenében kaphatjuk meg a 25 múzeumba és galériába kedvezményre jogosító bérletet, 3 napos vaporetto-jegy megvásárlására, éttermi, szállodai kedvező árú szolgáltatások igénybevételére, olcsóbb vásárlásra. Kis tanácsadó füzetet is adnak a jegyhez, melynek ára szinte azonnal megtérül, ha meglátogatjuk a főbb nevezetességeket. A bérlet természetesen nyáron és a Carnevale ideje alatt is érvényes. Minden Alla Giovento feliratú utazási irodában - főleg a pályaudvar környékén és a Piazza mellett - találunk tájékoztatást a kedvezményes lehetőségekről.
Helyi idő
A helyi idő egy órával áll a GMT előtt, azonos a magyarországival. Tavaszi időátállás általában március utolsó hétvégéjén történik, ősszel pedig szeptember végén.
Borravaló
A szállodai árak tartalmazzák a kezelési költséget, de az extra szolgáltatásokért - csakúgy, mint mindenütt a világon - elvárják a borravalót. Éttermekben - ahol a felszolgálási díj benne foglaltatik a számlában - plusz 1000 lírát szokás adni a pincérnek, esetleg valamivel többet, ha elégedettek voltunk a kiszolgálással. Színházban és moziban a jegykezelők is számítanak némi borravalóra, általánosságban pedig elmondható, hogy minden szolgáltatás esetén a minimális összeg 500 líra.
Illemhelyek
Ahogy az az 1989-ben megrendezett grandiózus popkoncert idején bebizonyosodott, a nyilvános illemhelyek száma nagyon kevés Velencében, és ezek többsége is zárva tart éjszaka. Az alábbi helyeken találunk néhányat (bár nem mindig vannak nyitva): Santa Lucia pályaudvar, Piazzale Roma, Campo San Bartolomeo a Rialto mellett, a Piazza San Marco nyugati árkádjaival szemben és az Accademia híd nyugati oldalán. Használati díjat mindenhol kell fizetni. Férfitoalettet a Campo San Polón is találunk. Nagyobb bárokban is vannak nyilvános illemhelyek (toilette), de ezeket csak egy pohár ital elfogyasztása esetén vehetjük igénybe. A WC másik, közismert neve gabinetto.

(Forrás: Cartographia)

Időjárás
http://my.myway.com/weather/obs.jsp?id=ITXX0085

Szótár
NYELVHASZNÁLAT, KISSZÓTÁR
A velenceiek mindig örömmel fogadják, ha a turisták az ő nyelvükön szólnak hozzájuk, de ha csak nem beszélünk tökéletesen olaszul, ne próbáljuk meg utánozni kiejtésüket, mert ezt könnyen sértésnek vehetik.
Kiejtés
Az egy vagy két cs vagy gs hangot tartalmazó szavak kiejtését könnyen elronthatjuk. Az egyszerű c vagy g lágyan ejtendő (mint a cseresznye vagy dzsem szavakban) az e vagy i előtt, de a, o, u előtt már keménnyé válik (kabát, gaz). Mind a kettős cc vagy gg lágy az e és i előtt, a ch vagy gh viszont kemény. Qut tartalmazó szavakban az ut nem ejtjük , és a gt a gl és gn kombinációkban sem (pl.: tagliatelle vagy signor).
Velencei összefoglaló
acqua alta Velencét elöntő árvíz
basilica katedrális
calle gyalogosátjáró
campanile harangtorony
campiello terecske
campo tér
casa vagy ca\' nagy ház vagy palazzo
cortile udvar
fondamente vízparti sétány
molo rakpart
palazzo palota
piano nobile a ház fő szintje
rio terra feltöltött csatorna, széles calle
riva széles vízparti sétány
salone a palazzo fogadóterme
sandolo velencei csónak
scuola a közösség jótékonysági és beteggondozó háza
Serenissima A legderűsebb város - Velence beceneve
sestiere kerület
sottoportego épületen átfutó vagy árkád melletti calle
squero hajóépítő udvar
traghetto átkelőgondola
vaporetto velencei vízibusz
Hasznos kifejezések
igen si
nem no
kérem per favore
köszönöm grazie
bocsánat scusi
rendben van va bene
elnézést permesso
nem tesz semmit prego
segíthetek? posso aiutaria?
helló vagy viszlát ciao
halló (telefonban) pronto
jó napot buon giorno
jó estét buona sera
jó éjszakát buona notte
ma oggi
holnap domani
reggel mattino
délután pommeriggio
este sera
éjszaka notte
nap giorno
hét settimana
hónap mese
év anno
óra ora
korán presto, di buon\'ora
későn ultimo, scorso
nagy grande
kicsi piccolo, -a
meleg caldo, -a
hideg freddo, -a
jó buono, -a
rossz cattivo, -a
nyitva aperto
zárva chiuso
bejárat entrata
kijárat uscita
minden tutto sok molto
miért? perche?
mikor? quando?
mi? cosa?
hol? dove?
emelet sopra
földszint da basso
bent dentro
drága caro
olcsó a buon mercato
jobb destra
bal sinistra
gyere avanti
Kifejezések
nem értem non la capisco
beszél angolul? parla l\'Inglese? nem beszélek olaszul non parlo l\'Italiano
kérem, beszéljen lassabban parli adagio, la prego
mit óhajt? cosa desidera?
mi a baj? cosa c\'e?
hova megyünk? dove andiamo?
itt maradnék restero qui
van a közelben orvos? c\'e un dottore qui vicino?
hívjon azonnal rendőrt chiami presto un vigile
nagyon beteg vagyok mi sento molto male
Szállodában
kaphatnék szobát ma éjjelre? mi puo dare una camera per la notte?
mennyibe kerül a szoba naponta? quanto costa al giorno una camera?
nem tetszik ez a szoba non mi piace questa camera
van olcsóbb szobája? non ne ha una che costa meno?
Étteremben
ebédelhetünk itt? si puo fare colazione qui?
van asztala ... személyre? avete un tavolo per...?
nem akarunk teljes étkezést non desideriamo un pasto completo
kaphatnánk egy másik asztalt? portremmo spostarci?
hol van a mosdó? dov\'e la toiletta?
kérhetném az étlapot? cia dia la carta, per piacere?
a számlát kérem il conto, per favore
Ételek
bárány agnello
előétel antipasto
sült hús arrosto
főtt hús bollito misto
szárnyas cacciagione
hús carne
karfiol cavolfiore
káposzta cavolo
hagyma cipolle
nyúl coniglio
nyers crudo
édesség dolci
erős feketekávé espresso
máj fegato
lapos tészta fettuccine
füge fichi
sajt formaggio
omlett frittata
sült fritto
gyümölcs frutta
kagyló frutti di mare
gomba funghi
királyrák gamberi
fagylalt gelato
grillezett griglia (alla)
saláta insalata
citrom limone
gyümölcssaláta macedonia di frutta
sertés maiale
marha manzo
dzsem marmellata
alma mela
méz miele
zöldségleves minestra
mogyoró noci
borjúborda osso bucco
osztriga ostriche
zsömle panino
krém panna
krumpli patate
körte pera
barack pesca
hal pesce
borsó piselli
csirke pollo
paradicsom pomodoro
grapefruit pompelmo
sonka prosciutto
szilva prugne
rizs riso
kolbász salsiccia
szardínia sarde
hússzelet scaloppine
nyelvhal sogliola
spenót spinaci
cukor sugo
szendvics tramezzino
tojás uova
szőlő uva
zöldségfélék verdure
borjú vitello
cukkini zucchini
leves zuppa
Italok
ásványvíz acqua minerale
sör birra
gyümölcslé succa di frutta
tej latte
kávé caffe
tea te
kakaó cioccolato
hideg freddo
meleg caldo
pohár bicchiere
üveg bottiglia
fél üveg mezzo bottiglia
száraz secco
édes dolce
Közlekedés
repülőtér aeroporto
busz autobus
kikötő porto
motorcsónak motoscafo
vonat treno
jegy biglietto
egy útra andata
retúr andata e ritorno
első/másod osztály prima/seconda classe
állomás stazione
hálókocsi cuccetta
Üzletek
bank banca
könyvesbolt libreria
hentes macelleria
gyógyszertár farmacia
tisztító tintoria
halas pescheria
zöldséges ortolano
fűszeres drogheria
fodrász parucchiere, -a
piac mercato
optikus ottico
posta ufficio postale
papírkereskedő cartoleria
szabó sarto
turistahivatal ente del turismo
utazási iroda agenzia di viaggio
Számok
1 uno, una
2 due
3 tre
4 quattro
5 cinque
6 sei
7 sette
8 otto
9 nove
10 dieci
első primo
második secondo
harmadik terzo
A hét napjai
vasárnap domenica
hétfő lunedi
kedd martedi
szerda mercoledi
csütörtök giovedi
Hónapok
január gennaio
február febbraio
március marzo
április aprile
május maggio
június giugnio
július luglio
augusztus agosto
szeptember settembre
október ottobre
november novembre
december dicembre
Évszakok
tavasz primavera
nyár estate
ősz autunno
tél inverno
(Forrás: Cartographia)
 Akciók, kedvezmények, last minute Velencében

találat
FőoldalEurópaOlaszországVelence
 

Városnézés Velencében 5 db utazási ajánlat

177.407 Ft/főtől (5 nap)

Körutazások Velencében 5 db utazási ajánlat

177.407 Ft/főtől (5 nap)

Velence repülőjegy 75.200 Ft/főtől

75.200 Ft/főtől (oda-vissza)
Részletes találati lista
Nem találja amit keres?
Kérjen ajánlatot!
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!